Adab-adab kanggo anu teu damang – Masihan Wasiat

0
1261
masihan wasiat

Adab-adab kanggo anu teu damang – Masihan Wasiat

Adab-adab kanggo anu teu damang, kamari urang tos ngajelaskeun ngenaan wasiat kahiji bilih aya sametah, kadua bilih aya padamelan nu tos di bayar tapi teu acan rengse, katiluna bilih aya kadholiman ka papada manusa enggal dihapuskeun,dihalalkeun nyungkeun dihalalkeun ti ayeuna samemeh engkeu sumping ajal, engkeu upami ka akhirat mah duh langkung abot.

Tah wasiat ieu kedah saenggal-enggalna malih upami teu ngamungkinkeun nyarios maka di serat, sakumaha pidauh Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam anu katampi ti ibnu umar radiallahu anhuma riwayatkeun ku imam bukhari, imam muslim sareng ashabus sunnan “Teu aya kawajiban hiji jalma muslim anu masih ngagaduhan waktos hirup dua wengi teras anjeuna ngagaduhan hiji hal anu hoyong diwasiatkeun, kajabi wasiatna teh kedah tos di catet di gigireun mastakana” ibnu umar nguping carios kitu netelakeun “Teu aya hiji wengi oge anu kaalaman ku simkuring saba’da simkuring nguping carios Rosul Shalallahu ‘alaihi wassalam nukitu kajabi digigireun abdi tos aya wasiat anu tos dituliskeun”.

Teras wajib wasiatna ka kerabatna anu sanes janten ahli waris, upami ahli waris mah kan teu kengeng urang teu kengeng wasiat ka ahli waris margi ahli waris mah bakal kengen bagian warisan tina harta anu ku urang bakal di kantunkeun engke, tapi aya kerabat-kerabat urang anu sanes ahli waris. Maka kengeng wasiat ka aranjeuna …

Sakitu wae cutatan tina ceramah islam perkawis akhlak anu di dugikeun ku ustadz abu haidar assundawy anjeun tiasa ngadangukeun siaran langsungna unggal dinten jum’at enjing-enjing tabuh 05:30 mung di radio rodja bandung 1476AM khusus daerah bandung sabudererennana tiasa oge didangukeun ngalangkungan streaming audio di http://live.radiorodjabandung.com

Kanggo ngadangukeun ceramah islam bahasan nu tos kapengkeur tiasa Download Ceramah Bahasa Sunda Akhlak Seorang Mukmin.

Mugi-mugi tiasa mangpaat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here